Kedves Hallgató!

Intézményünk az Oktatási Hivatallal együttműködésben felmérést végez a jelenlegi hallgatók körében. A felmérés célja, hogy jobban megismerjük a hallgatók tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalatait, tanulási és munkavállalási terveit. Kérjük, töltse ki Ön is a kérdőívet, ezzel hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez.        

Válaszait természetesen anonim módon kezeljük, csak összesítve, statisztikai célokra használjuk.        
Köszönjük, hogy időt szán a válaszadásra!        

A kérdőív mobiltelefonról nem feltétlenül jól jelenik meg, ezért a kitöltéséhez javasolt a számítógép, továbbá a következő böngészők használata: Mozilla Firefox és Google Chrome. Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el.   
       
Útmutató a kitöltéshez        
Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésére vonatkozik. Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, akkor kérjük, hogy – eltérő utasítás hiányában – mindig arra a szakra vonatkozóan válaszoljon, amit Ön a fő szakjának tekint. Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.

1Jelenlegi tanulmányok

1.1

1.2

1.3Milyen képzésben tanul?

1.4Milyen munkarenden tanul ezen a szakon?

1.5Milyen finanszírozási formában tanul ebben a félévben ezen a szakon?

1.6Duális képzésben vesz Ön részt ebben a képzésben?

1.7

1.8Várhatóan melyik évben fogja befejezni tanulmányait ezen a szakon?

 

Az alábbiak közül melyek igazak Önre? Kérjük, soronként jelölje! 

1.9Kollégista

1.10Szakkollégista

1.11Kutatócsoport tagja, TDK-résztvevő

1.12Tehetséggondozó program résztvevője

1.13HÖK vagy egyéb hallgatói érdekképviselet tisztségviselője

1.14Egyetemi sport/kulturális csoport (pl. tánckör, zenekar, énekkar stb.) tagja

1.15Egyéb egyetemi csoport, szervezet tagja

1.16


1.17Megszakította, passziválta valamikor a jelenlegi felsőfokú tanulmányait legalább félévre?

 

Mennyire valószínű, hogy a jelenlegi tanulmányai során … 

1.18

…megszakítja a tanulmányait és ugyanezen a szakon intézményt vált?

 

  
 

1.19

…megszakítja a tanulmányait és más szakot kezd el tanulni?

 

  
 

1.20

…végleg, vagy hosszabb időre abbahagyja a tanulmányait?

 

  
 

1.21

…évet halaszt, rövidebb időre abbahagyja a tanulmányait?

 

  
 

1.22Ha újra kezdhetné a felsőfokú tanulmányait, mennyire valószínű, hogy ugyanezt a szakot választaná?

1.23Ha újra kezdhetné a felsőfokú tanulmányait, mennyire valószínű, hogy ugyanezt az intézményt választaná?

2Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1Tanul jelenleg más szakon is?

2.2

2.3Milyen képzési szinten tanul ezen a szakon?

2.4Van már Önnek valamilyen felsőoktatásban szerzett végzettsége?

2.5

2.6Milyen képzési formában szerezte?

3Felsőfokú továbbtanulás, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves BA/BSc illetve osztatlan képzésen részt vevőkre vonatkozik

 

Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki diplomát szeretne szerezni. Kérjük, soronként jelölje, hogy a felsoroltak mennyiben játszottak szerepet ebben a döntésében! 

3.1

Diplomával jobban lehet keresni.

 

  
 

3.2

Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.

 

  
 

3.3

Hogy jobb karrierlehetőségeim legyenek.

 

  
 

3.4

Diplomásként nagyobb fokú autonómiám lehet a munkában.

 

  
 

3.5

Diplomásként könnyebb Magyarországon munkát találni.

 

  
 

3.6

Diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.

 

  
 

3.7

Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.

 

  
 

3.8

Minél tovább diák szerettem volna maradni.

 

  
 

3.9

Valamilyen felsőfokú végzettséget mindenképpen szerezni akartam.

 

  
 

3.10

Családi elvárás a diploma.

 

  
 

3.11

Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.

 

  
 

3.12

Nem igazán tudtam, hogy mi legyen velem, de addig is inkább tanulok.

 

  
 

3.13

Társadalmi elvárás már a diploma.

 

  
 

3.14


 

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a jelenleg tanult szakot választotta? 

3.15

Határozott elképzelésem volt arról, hogy a későbbiekben mit szeretnék csinálni.

 

  
 

3.16

Tetszett ez a szakma, szakterület.

 

  
 

3.17

Első helyen nem erre a képzésre jelentkeztem, de csak ide vettek fel.

 

  
 

3.18

A középiskolai eredményeim alapján ez a szak volt számomra elérhető.

 

  
 

3.19

Ezt a szakot könnyen el lehet végezni.

 

  
 

3.20

Ez a szak keresett a munkaerőpiacon.

 

  
 

3.21

Ez a diploma szükséges a munkámhoz.

 

  
 

3.22

Szülői, családi indíttatás.

 

  
 

3.23

Korábbi saját szakmai élmény.

 

  
 

3.24

Ezt a szakot választotta több ismerősöm is.

 

  
 

 

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a jelenlegi intézményt választotta? 

3.25

Közel van a lakóhelyemhez.

 

  
 

3.26

Az egyetemnek, főiskolának jó híre van.

 

  
 

3.27

Tetszik ez a város.

 

  
 

3.28

Ezen a szakterületen ez nagyon jó színvonalú intézmény.

 

  
 

3.29

Csak ebben az intézményben van ez a képzés.

 

  
 

3.30

Ez az intézmény jó gyakorlati képzést biztosít.

 

  
 

3.31

Ebben az intézményben van továbbtanulási lehetőség (mesterképzés, PhD).

 

  
 

3.32

Itt van lehetőség duális képzésre.

 

  
 

3.33

Ide volt esélyem államilag támogatott helyre bekerülni.

 

  
 

3.34

Első helyen nem ide jelentkeztem, de csak ide vettek fel.

 

  
 

3.35

Mindenképpen ebben az intézményben szerettem volna tanulni.

 

  
 

3.36

Megfogott az intézmény a beiskolázási tájékoztatón, nyílt napon.

 

  
 

3.37

Megélhetési okok.

 

  
 

4Továbbtanulás mesterképzésben, szak- és intézményválasztás
A kérdésblokk csak az első éves MA/MSc képzésen részt vevőkre vonatkozik

 

Sok lehetséges ok van, ami miatt valaki mesterképzésben szeretne diplomát szerezni. Kérjük, soronként jelölje, hogy a felsoroltak mennyiben játszottak szerepet abban a döntésében, hogy továbbtanult mesterképzésben!  

4.1

Mesterszakos diplomával jobban lehet keresni.

 

  
 

4.2

Mesterszakos diplomával inkább tudok vezetői pozíciót betölteni.

 

  
 

4.3

Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.

 

  
 

4.4

Mesterszakos diplomásként nagyobb fokú autonómiám lehet a munkában.

 

  
 

4.5

Mesterszakos diplomásként könnyebb Magyarországon munkát találni.

 

  
 

4.6

Mesterszakos diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.

 

  
 

4.7

Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.

 

  
 

4.8

Minél tovább diák szerettem volna maradni.

 

  
 

4.9

A munkáltató vagy a törvény megköveteli.

 

  
 

4.10

Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.

 

  
 

4.11

Szülői, családi elvárás a mesterképzéses diploma.

 

  
 

4.12

Karrierterveimhez szükséges a mesterképzés.

 

  
 

4.13


4.14Kapcsolódik a mesterképzés területe a korábban megszerzett felsőfokú végzettségéhez?

 

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy a korábbi képzéstől (részben) eltérő szakterületen folytatja a mesterképzési tanulmányait?  

4.15

Időközben rájöttem, hogy mással szeretnék foglalkozni.

 

  
 

4.16

A két szakterület jól kiegészíti egymást.

 

  
 

4.17

Ezzel a mesterszakos diplomával jobb karrierlehetőségeim lehetnek.

 

  
 

4.18

A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.

 

  
 

4.19

Ez a szak volt elérhető számomra a közelben, vagy a kiválasztott intézményben.

 

  
 

4.20

Korábbi saját szakmai élmény.

 

  
 

 

4.21Ugyanebben az intézményben (illetve ennek jogelődjében) végezte a megelőző felsőfokú tanulmányait is?

 
 

Mennyire játszottak szerepet az alábbiak abban, hogy ebben az intézményben végzi a mesterképzést? 

4.22

Közel van a lakóhelyemhez.

 

  
 

4.23

Az egyetemnek, főiskolának jó híre van.

 

  
 

4.24

Tetszik ez a város.

 

  
 

4.25

Ezen a szakterületen ez nagyon jó színvonalú intézmény.

 

  
 

4.26

Csak ebben az intézményben van ez a képzés.

 

  
 

4.27

Ez az intézmény jó gyakorlati képzést biztosít.

 

  
 

4.28

Itt van lehetőség duális képzésre.

 

  
 

4.29

Itt végeztem korábbi tanulmányaimat is.

 

  
 

4.30

Első helyen nem ide jelentkeztem, de csak ide vettek fel.

 

  
 

4.31

Mindenképpen ebben az intézményben szerettem volna tanulni.

 

  
 

4.32

Megfogott az intézmény a beiskolázási tájékoztatón, nyílt napon.

 

  
 

4.33

A korábbi intézménnyel nem voltam megelégedve, váltani akartam.

 

  
 

4.34

Megélhetési okok.

 

  
 

5COVID-19 járvány
A COVID-19 járvány a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódóan is érezteti hatását, az alábbiakban ezzel kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

5.1Mennyire biztosítottak az Ön számára a távolléti oktatás saját (otthoni) tárgyi feltételei? Kérjük, egyaránt gondoljon a számítógép- és internetelérésre, valamint a tanulásra alkalmas helyszínre (szoba, asztal stb.)!

5.2A COVID időszakban sokaknak kell/kellett az otthon tanuló gyerekeket, vagy a karanténba szorult rokonaikat támogatni. A korábbi időszakokhoz képest Önnek vannak/voltak ilyen többlet családi feladatai a COVID miatt?

5.3Ez milyen mértékben befolyásolta az Ön tanulmányait?

 
 

Mennyire (volt) elégedett Ön a COVID távoktatási időszakában intézményében az alábbiakkal? 

5.4

Tájékoztatás az intézménytől az online oktatással kapcsolatban

 

  
 

5.5

Digitális oktatási tartalmak, a felkészüléshez szükséges elektronikus tananyagok elérhetősége

 

  
 

5.6

Online oktatási platformok, számítástechnikai támogatás, IT support

 

  
 

5.7

Előadások színvonala

 

  
 

5.8

Szemináriumok színvonala

 

  
 

5.9

Gyakorlatok, laborok megszervezése, színvonala

 

  
 

5.10

Vizsgák, számonkérések lebonyolítása

 

  
 

5.11

Oktatók részéről személyes támogatás, mentorálás, szupervízió

 

  
 

 
5.12

Mindent egybevéve összességében mennyire (volt) elégedett intézményében a távolléti oktatással a COVID időszakban?

Egyáltalán nem (1)

Teljes mértékben (5)


 

5.13 Előfordult-e Önnel az alábbiak bármelyike a COVID helyzet miatt? Több válasz lehetséges! Az összes előfordulót jelölje! 


5.14Hogyan befolyásolta a COVID időszak az Ön saját munkavégzésből származó jövedelmét?

5.15Hogyan befolyásolta a COVID időszak az Ön másoktól (szülők, házastárs stb.) származó jövedelmét?

5.16Összességében hogyan befolyásolta a COVID időszak az Ön személyes anyagi helyzetét?

5.17Megnehezítette az Ön intézményi költségtérítésének befizetését a COVID helyzet?

5.18Változott az Ön tanulási motivációja a COVID időszak alatt?

5.19Változott az Ön tanulásra fordítható ideje a COVID időszak alatt?

5.20Érzékelt változást a tanulmányi követelmények terén (pl. számonkérések, vizsgák) a COVID miatti online oktatás következtében?

5.21Változott az Ön tanulmányi eredményessége a COVID időszak alatt?

5.22Igaz-e az állítás Önre? „Már 2020 tavaszán sikeresen be tudtam volna fejezni a képzést, de nem akartam.”

5.23Mennyire befolyásolta ezt a COVID helyzet?

5.24Igaz-e az állítás Önre? „Be akartam fejezni a képzést 2020 tavaszán, de nem tudtam.”

5.25Mennyire befolyásolta ezt a COVID helyzet?

5.26Igaz-e az állítás Önre? „Be tudnám fejezni a képzést 2021 tavaszán, de nem akarom.”

5.27Mennyire befolyásolja ezt a COVID helyzet?

5.28Igaz-e az állítás Önre? „Ősszel még úgy gondoltam, hogy legkésőbb 2021 tavaszán sikeresen be tudom fejezni a képzésemet, de most már látom, hogy ez nem fog sikerülni.”

5.29Mennyire befolyásolja ezt a COVID helyzet?

6Jelenlegi munkavállalás és munkával kapcsolatos attitűdök

 

Dolgozik-e Ön ebben a tanévben az alábbi munkatípusokban?  

6.1

Az egyetemen belül asszisztensi, gyakornoki, demonstrátori, fizetett mentori stb. munka

 

  
 

6.2

Hallgatók számára meghirdetett vállalati program keretében végzett munka

 

  
 

6.3

Duális képzés részeként végzett munka

 

  
 

6.4

Vállalatnál, cégnél végzett fizetett gyakornoki munka

 

  
 

6.5

Vállalatnál, cégnél végzett nem fizetett gyakornoki munka

 

  
 

6.6

Saját/családi vállalkozásban végzett munka (egyéni vállalkozóként, vagy cégben (társ)tulajdonosként)

 

  
 

6.7

Egyéb munka

 

  
 

6.8


6.9 Milyen formában dolgozik Ön szorgalmi időszakban? (Több válasz lehetséges!)


6.10Ez a munka kapcsolatban van az Ön által végzett szakkal? (Amennyiben több munkája van, a legjellemzőbbet jelölje!)

6.11Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban az Ön jelenlegi helyzetét?

 

Mennyire jellemzik a következő állítások az Ön helyzetét? 

6.12

A megélhetési költségeim fedezése érdekében dolgozom.

 

  
 

6.13

Azért dolgozom, hogy munkatapasztalatot szerezzek.

 

  
 

6.14

Tanulmányaim és munkám összehangolása nehézségekbe ütközik.

 

  
 

6.15

Munkám és tanulmányaim mellett elegendő idő jut a kikapcsolódásra, szórakozásra.

 

  
 

 

Most a képzés elvégzése utáni munkavállalással kapcsolatban kérdezzük. Kérjük, a következő állítások mindegyikéről mondja meg, hogy mennyire fontosak azok az Ön számára egy állás esetén! Az iskolai osztályzatnak megfelelően értékeljen: adjon 1-est, ha egyáltalán nem fontos, és 5-öst, ha nagyon fontos az Ön számára, a közbülső értékek átmenetet jelölnek. 

6.16

Állásbiztonság

 

  
 

6.17

Magas kereset

 

  
 

6.18

Jó béren kívüli juttatások

 

  
 

6.19

Jó és gyors előrejutási lehetőségek

 

  
 

6.20

Vezetői pozíció

 

  
 

6.21

Érdekes munka

 

  
 

6.22

Önálló (autonóm) munka

 

  
 

6.23

Olyan munka, amivel másoknak tud segíteni

 

  
 

6.24

Olyan munka, ami hasznos a társadalomnak

 

  
 

6.25

Olyan munka, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlessze a képességeit

 

  
 

6.26

Lehetőség új dolgok tanulására, továbbképzések

 

  
 

6.27

Lehetőség a munka és a magánélet összehangolására

 

  
 

6.28

Rugalmas munkaidő

 

  
 

6.29

Távmunka (home office) lehetősége

 

  
 

6.30

Csapatmunka

 

  
 

6.31

Jó céges hírnév

 

  
 

6.32

Külföldi tapasztalatszerzés lehetősége

 

  
 

6.33

Magas társadalmi státusz, presztízs

 

  
 

6.34

Valós teljesítmény elismerése, hiteles teljesítményértékelés

 

  
 

6.35

Kellemes munkahelyi környezet

 

  
 

7Végzősök
A kérdésblokk csak azokra vonatkozik, akik 2021-ben végeznek alap-, mester vagy osztatlan képzésben

 

Véleménye szerint jelenlegi tanulmánya mennyire készíti fel Önt a későbbi ... 

7.1

…magyarországi munkaerőpiaci érvényesülésre?

 

  
 

7.2

…külföldi munkaerőpiaci érvényesülésre?

 

  
 

 

Milyen típusú munkahelyen szeretne dolgozni diplomásként?  

7.3Ön inkább ...

7.4


7.5Ön inkább egy ...

7.6Ön inkább egy ...

 

Hol szeretne dolgozni területileg? 

7.7

Budapesten

 

  
 

7.8

Gyerekkori lakóhelyén vagy annak környékén (Akkor is jelölje, ha ez Budapest)

 

  
 

7.9

Az egyetem/főiskola környékén (Akkor is jelölje, ha ez Budapest)

 

  
 

7.10

Külföldön

 

  
 

7.11Tervezi-e, hogy a diploma megszerzése után külföldön (is) fog hosszabb-rövidebb időre munkát vállalni?

7.12Tegyük fel, hogy eldönthetné, hogy teljes- vagy részmunkaidőben dolgozzon a végzés után. Melyiket választaná inkább?

7.13


 

A következő kérdések azokra vonatkoznak, akik várhatóan 2021-ben végeznek BA/BSc-képzésekben 

7.14A tanulmányai végeztével szeretne továbbtanulni mesterképzésen?

 

Mekkora szerepet játszanak az alábbiak abban, hogy nem szeretne továbbtanulni mesterképzésben? 

7.15

Nem látom a felsőbb tanulmányok hozzáadott értékét.

 

  
 

7.16

A mostani végzettségemmel is tudok állást találni.

 

  
 

7.17

Nem tehetem meg, hogy továbbra is tanuljak.

 

  
 

7.18

Nehezen tudom/tudnám a munkát és a tanulmányokat összeegyeztetni.

 

  
 

7.19

Csalódás volt a képzés.

 

  
 

7.20

Fontosabb a munkatapasztalat-szerzés, mint a mesterdiploma.

 

  
 

7.21

Már van egyetemi szintű vagy mesterképzéses diplomám.

 

  
 

 

Kérjük, soronként jelölje, hogy a felsoroltak mennyire játszanak szerepet abban, hogy Ön mesterszakon szeretne továbbtanulni! 

7.22

Mesterszakos diplomával jobban lehet keresni.

 

  
 

7.23

Mesterszakos diplomával inkább tudok vezetői pozíciót betölteni.

 

  
 

7.24

Hogy elismert (magas presztízsű) foglalkozásom legyen.

 

  
 

7.25

Mesterszakos diplomásként nagyobb fokú autonómiám lehet a munkában.

 

  
 

7.26

Mesterszakos diplomásként könnyebb Magyarországon munkát találni.

 

  
 

7.27

Mesterszakos diplomásként könnyebb külföldön munkát találni.

 

  
 

7.28

Hogy képezzem magam, elmélyítsem a tudásomat.

 

  
 

7.29

Minél tovább diák szeretnék maradni.

 

  
 

7.30

A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.

 

  
 

7.31

Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki.

 

  
 

7.32

Szülői, családi elvárás a mesterképzéses diploma.

 

  
 

7.33

Karrierterveimhez szükséges a mesterképzés.

 

  
 

7.34


7.35Tervei szerint kapcsolódni fog a mesterszakos képzése a jelenlegi képzési területhez?

 

Miért szeretné a jelenlegitől (részben) eltérő szakterületen folytatni mesterképzési tanulmányait? Mennyire játszanak szerepet ebben az alábbiak?  

7.36

Időközben rájöttem, hogy mással szeretnék foglalkozni.

 

  
 

7.37

A két szakterület jól kiegészíti egymást.

 

  
 

7.38

Ezzel a mesterszakos diplomával jobb karrierlehetőségeim lehetnek.

 

  
 

7.39

A munkáltató, vagy a törvény megköveteli.

 

  
 

7.40

Ez a szak érhető el számomra a közelben, vagy a kiválasztott intézményben.

 

  
 

7.41Magyarországon, vagy külföldön szeretne mesterképzésben továbbtanulni?

7.42Ugyanebben az intézményben szeretne mesterképzésben továbbtanulni, ahol jelenleg is tanul?

 

Mennyire játszanak szerepet az alábbiak abban, hogy melyik intézményben tervezi a mesterszakos tanulmányait?  

7.43

Közel legyen a lakóhelyéhez.

 

  
 

7.44

Az egyetemnek, főiskolának jó híre legyen.

 

  
 

7.45

Tetsszen a város, ahol az intézmény van.

 

  
 

7.46

Ezen a szakterületen jó intézménynek számítson.

 

  
 

7.47

Az intézmény jó gyakorlati képzést biztosítson.

 

  
 

7.48

Legyen lehetőség duális képzésre.

 

  
 

7.49

Ugyanaz az intézmény legyen, ahol jelenleg is tanulok.

 

  
 

7.50

Semmiképp ne az az intézmény legyen, ahol jelenleg is tanulok.

 

  
 

7.51

Megélhetési okok.

 

  
 

8Személyi adatok

8.1Az Ön neme?

8.2


8.3Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?

8.4Mi az Ön családi állapota?

8.5Van Önnek 18 év alatti gyermeke?

8.6Milyen településen volt az állandó lakóhelye, amikor Ön 14 éves volt?

8.7Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

8.8Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

8.9Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! 

 

Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1=Nem ismeri, 5=Nagyon jól ismeri! 

8.10

Angol

 

  
 

8.11

Német

 

  
 

8.12

Francia

 

  
 

8.13

Olasz

 

  
 

8.14

Spanyol

 

  
 

8.15

Orosz

 

  
 

8.16

Más idegen nyelv

 

  
 

8.17