Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 2021

Kedves Egykori Hallgatónk!


Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön végzettségének megszerzése utáni pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak végzettjeink a munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét tükrözik vissza, mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével. 


Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. A kérdőív kitöltéséhez javasolt böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome. Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el. 


Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! 

TANULMÁNYOK


A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

Mely évben végzett?

Nappali munkarenden tanult? 

Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzés volt?   

Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt?   

Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?   

Ezt milyen szintű képzésben végzi?

Ez a képzés szakterületét tekintve hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzése befejezéséig?
(Kérem, gondoljon a képzés előtt megszerzett, illetve a képzés alatt felsőoktatásban megszerzett végzettségre is)   

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget?
(Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb szintű végzettséget írja be)

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzés megszerzése után?

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb szintű végzettséget írja be)

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   

COVID BLOKK

Tavaly, 2020 tavaszán Ön hallgatói jogviszonyban állt a kérdőív alapjául szolgáló képzésben?

 

Mennyire voltak biztosítottak az Ön számára a távoktatás saját (otthoni) tárgyi feltételei 2020 tavaszán?
Kérjük, egyaránt gondoljon a számítógép- és internetelérésre, valamint a tanulásra alkalmas helyszínre (szoba, asztal, stb.).

 

  
 

A COVID időszakban sokaknak kellett az otthon tanuló gyerekeket, vagy a karanténba szorult rokonaikat támogatni. A korábbi időszakokhoz képest Önnek voltak ilyen plusz családi feladatai 2020 tavaszán?

Ez milyen mértékben befolyásolta az Ön tanulmányait 2020 tavaszán?


Mennyire volt elégedett Ön 2020 tavaszán, a COVID távoktatási időszakában felsőoktatási intézményén az alábbiakkal? 

Tájékoztatás az egyetemtől az online oktatással kapcsolatban

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamDigitális oktatási tartalmak elérhetősége

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamOnline oktatási platformok, számítástechnikai támogatás, IT support

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamElőadások színvonala

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamSzemináriumok színvonala

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamGyakorlatok, laborok megszervezése, színvonala

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamVizsgák, számonkérések lebonyolítása

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltamOktatók részéről személyes támogatás, mentorálás, szupervízió

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljesen elégedett voltam
Mindent egybevetve, összességében mennyire volt elégedett felsőoktatási intézményén a távoktatással 2020 tavaszán, a COVID időszakban?

Egyáltalán nem voltam elégedett

Teljes mértékben elégedett voltam


 

Előfordult-e Önnel a 2020 tavaszi COVID időszakban az alábbiak bármelyike?
Kérjük, csak azokat jelölje, amik az első hullámban, hallgató korában fordultak elő Önnel!

(Több válasz lehetséges! Az összes előfordulót jelölje!)


Hogyan befolyásolta a 2020 tavaszi COVID időszak az Ön saját munkavégzésből származó jövedelmét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

Befolyásolta-e a 2020 tavaszi COVID időszak a másoktól (szülők, házastárs stb.) származó jövedelmét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

Összességében hogyan befolyásolta a 2020 tavaszi COVID időszak az Ön személyes anyagi helyzetét?
Kérjük, azt jelölje, ami az első hullámban, hallgató korában volt jellemző!

Megnehezítette-e 2020 tavaszán az Ön egyetemi költségtérítésének befizetését a COVID helyzet?

Változott az Ön tanulási motivációja a 2020 tavaszi COVID időszakban?

Változott az Ön tanulásra fordítható ideje a 2020 tavaszi COVID időszak alatt?

Érzékelt változást a tanulmányi követelmények terén (pl. számonkérések, vizsgák) a járványhelyzet miatti online oktatás során 2020 tavaszán?

Változott az Ön tanulmányi eredményessége a 2020 tavaszi COVID időszak alatt?

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„A COVID helyzet megnehezítette a képzés zárásához szükséges tanulmányi követelmények teljesítését.”

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„A COVID helyzet megnehezítette a képzés zárásához szükséges adminisztratív ügyek intézését.”

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„Ha nem lettem volna benne biztos, hogy lesz munkám, nem zártam volna le a képzésemet, inkább az egyetemen maradtam volna a COVID időszakban.”

Mennyire volt érvényes az állítás Önre 2020 tavaszán?
„Ha megengedhettem volna magamnak, nem zártam volna le a képzésemet, inkább az egyetemen maradtam volna a COVID időszakban.”

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ


A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt?   

Ez a munka mennyire kapcsolódott tanulmányaihoz?   

egyáltalán nem

teljes mértékben


 

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? (Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)   

Alkalmazott esetében

Munkaerőpiaci részvétel   

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   

Az Ön munkahelye   

Mi az Ön munkahelyének telephelye (ahol napi szinten munkát végez/dolgozik)?   
 

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?   

 

  
 


Volt-e három egymást követő hónapot meghaladó munkanélküli időszaka?   

Volt-e regisztrált munkanélküli / közfoglalkoztatott?   

A végzést követően előfordult-e Önnel az alábbiak bármelyike a COVID helyzet miatt?
Kérjük, itt ne jelölje azokat, amik a végzést megelőzően, hallgató korában fordultak elő!
(Több válasz lehetséges! Az összes előfordulót jelölje!) 


SZEMÉLYES ADATOK

Az Ön neme?


Mi az Ön hivatalos családi állapota?   

Van-e 18 év alatti gyermeke?   

Hány 18 év alatti gyermeke van?   

Hol lakott Ön 14 éves korában?   Hol él Ön jelenleg? 
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)   Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?   

Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 
Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!