Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás, 2020

Kedves Egykori Hallgatónk!


Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön végzettségének megszerzése utáni pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak végzettjeink a munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét tükrözik vissza, mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével. 


Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. A kérdőív kitöltéséhez javasolt böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome. Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el. 


Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! 

TANULMÁNYOK


A következőben a tanulmányaival kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.

Mely évben végzett?

Nappali munkarenden tanult? 

Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzés volt?   

Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt?   

Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?   

Ezt milyen szintű képzésben végzi?

Ez a képzés szakterületét tekintve hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzése befejezéséig?
(Kérem, gondoljon a képzés előtt megszerzett, illetve a képzés alatt felsőoktatásban megszerzett végzettségre is)   

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget?
(Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb szintű végzettséget írja be)

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   

Szerzett-e másik (egy, vagy több) diplomát/abszolutóriumot a képzés megszerzése után?

Milyen szintű képzésben szerezte ezt a végzettséget? (Kérem, amennyiben több végzettséget is szerzett, a legmagasabb szintű végzettséget írja be)

Ez a végzettsége hasonló a kérdőív alapjául szolgáló végzettséghez?   

KOMPETENCIA

Volt-e már olyan munkakörben alkalmazva, amely megfelel az intézményünkben szerzett – megkeresése során aktuális – végzettségének?

Kérjük, osztályozza az alábbi készségeket, kompetenciákat aszerint, hogy:

[1. oszlop] Mennyire van/volt rájuk szükség a (megadott végzettsége szerinti) szakmája gyakorlásában! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon nagymértékben szükséges ebben a szakmában; az 1-es azt, hogy egyáltalán nem szükséges. A közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét.


[2. oszlop] És mennyire rendelkezett velük Ön az adott végzettség megszerzésekor!
Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon nagymértékben rendelkezett vele, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem rendelkezett. A közbülső értékekkel itt is árnyalhatja véleményét. 

 
 

Elméleti szaktudás, felkészültség

Elméleti szaktudás, felkészültség

 
 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban

 
 

Innovatív készség, újító szellem

Innovatív készség, újító szellem

 
 

Probléma-megoldási készség, leleményesség

Probléma-megoldási készség, leleményesség

 
 

Nagy munkabírás, kitartás

Nagy munkabírás, kitartás

 
 

Beszédkészség

Beszédkészség

 
 

Íráskészség, fogalmazási készség

Íráskészség, fogalmazási készség

 
 

Kézügyesség

Kézügyesség

 
 

Nyelvtudás

Nyelvtudás

 
 

Számítógép-ismeret, informatikai tudás

Számítógép-ismeret, informatikai tudás

 
 

Emberi konfliktusok kezelése

Emberi konfliktusok kezelése

 
 

Együttműködés egy csapattal

Együttműködés egy csapattal

 
 

Munkaszervezés és időbeosztás

Munkaszervezés és időbeosztás

 
 

Előrelátás, tervezőkészség

Előrelátás, tervezőkészség

 
 

Mások szakmai vezetése

Mások szakmai vezetése

 
 

Gyakorlati szakismeret

Gyakorlati szakismeret

 
 

Tanulási képesség

Tanulási képesség

 
 

Precizitás, részletekre figyelés

Precizitás, részletekre figyelés

 
 

Kritikai gondolkodás

Kritikai gondolkodás

 
 

Önálló munkavégző képesség

Önálló munkavégző képesség

 
 

Alkalmazkodóképesség

Alkalmazkodóképesség

 
 

Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása

Koncentrációkészség, a figyelem összpontosítása

 
 

Rendszerező gondolkodás, átlátó képesség

Rendszerező gondolkodás, átlátó képesség

 
 

Tolerancia, más nézetek tisztelete

Tolerancia, más nézetek tisztelete

 
 

Fegyelem, szabályok követése

Fegyelem, szabályok követése

 
 

Általános tájékozottság, műveltség

Általános tájékozottság, műveltség

 

JELENLEGI MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ


A következőkben a jelenlegi munkájával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Folytatott-e bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt?   

Ez a munka mennyire kapcsolódott tanulmányaihoz?   

egyáltalán nem

teljes mértékben


 

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? (Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!)   

Alkalmazott esetében

Munkaerőpiaci részvétel   

Jelenleg milyen formában dolgozik Ön?   

Az Ön munkahelye   

Mi az Ön munkahelyének telephelye (ahol napi szinten munkát végez/dolgozik)?   
 

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?   

 

  
 


Volt-e három egymást követő hónapot meghaladó munkanélküli időszaka?   

Volt-e regisztrált munkanélküli / közfoglalkoztatott?   

SZEMÉLYES ADATOK

Az Ön neme?


Mi az Ön hivatalos családi állapota?   

Van-e 18 év alatti gyermeke?   

Hány 18 év alatti gyermeke van?   

Hol lakott Ön 14 éves korában?   Hol él Ön jelenleg? 
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)   Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?   

Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 
Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!