Egyenesen a tartalomba

DPR2015SZT

Ön jogosult az alábbi felmérés kitöltésére. A felmérés részletei a következőek:
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Viktória Szekeres
OH Felsőoktatási Elemzési Főosztály
DPR2015SZT

BEVEZETŐ

DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja
Szakirányú továbbképzésben végzettek

Kedves szakirányú továbbképzésben végzett!

Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt az elmúlt öt évben befejezett szakirányú továbbképzése kapcsán. Válaszait ezen képzésnek megfelelően adja meg az alábbiakban az Ön tanulmányaira, életpályájára vonatkozóan. Képző intézményként munkánkat minél jobban szeretnénk ellátni, ezért fontosak a kapott visszajelzések.

Válaszait anonim módon kezeljük, összesített adatok kerülnek elemzésre.

A kérdőív kitöltéséhez javasolt böngészők: Mozilla Firefox és Google Chrome.
Internet Explorer alatt a kérdőív egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el.

Köszönjük, hogy időt szán a válaszadásra!

1. KÉPZÉS KEZDETE, BELÉPÉS KÖRÜLMÉNYEI, MOTIVÁCIÓK

Az alábbiakban az Ön felsőfokú végzettségére/végzettségeire vonatkozó kérdéseket teszünk fel. Kérjük, hogy időrendi sorban visszafelé haladva mindig a legutóbb megszerzett felsőfokú végzettségére vonatkozóan válaszoljon! A szakirányú továbbképzés adatait ne tüntesse fel!

1.16. Tervezi, hogy az elkövetkező 2-3 évben részt vesz az alábbi képzések valamelyikén?

1.17. Rendelkezik nyelvvizsgával az alábbi idegen nyelvekből?

2. KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE

2.1. Miért döntött a szakirányú továbbképzés elvégzése mellett?
Kérjük, értékelje az egyes szempontok fontosságát 1-től 5-ig tartó skálán aszerint, hogy mekkora szerepet játszottak abban, hogy szakirányú továbbképzés mellett döntött?
(1=egyáltalán nem volt fontos szempont, 5=nagyon fontos szempont volt)

2.2. Az alábbi szempontok mennyire voltak fontos elvárások az Ön számára az adott szakirányú továbbképzés választásakor?
Kérjük, értékelje az egyes elvárások fontosságát 1-től 5-ig tartó skálán!
(1=egyáltalán nem volt fontos elvárás 5=nagyon fontos elvárás volt)

2.3. Mennyire elégedett az Ön által végzett szakirányú továbbképzéssel az alábbi szempontok szerint?
(1=teljesen elégedetlen 5=teljes mértékben elégedett)

2.5. Jelentett-e a szakirányú továbbképzés elvégzése előrelépést az alábbi területek valamelyikén?
Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy milyen mértékben hatott a képzés elvégzése az egyes tényezőkre!
(1=egyáltalán nem jelentett előrelépést 5=nagy előrelépést jelentett)

3. MUNKAERŐ-PIACI KILÉPÉS

4. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

4.18. A felsoroltak közül mely idegen nyelveket milyen rendszerességgel használ a munkája során?

5. ELÉGEDETTSÉG

6. SZEMÉLYES ADATOK