1Tisztelt Oktató!

Kérjük, ossza meg velünk a Digitális Tankönyvtárral kapcsolatos tapasztalatait!

Online felmérésünkben való részvételével Ön is segítséget nyújthat ahhoz, hogy a Digitális Tankönyvtár a jövőben minél jobb, hatékonyabb és teljesebb körű szolgáltatást nyújtson.

A véleménye akkor is fontos nekünk, ha eddig még nem használta a Digitális Tankönyvtár szolgáltatásait.

A felmérésben való részvétel önkéntes és névtelen, az Ön válaszait kizárólag a többi válasszal együtt, összesített formában dolgozzuk fel, és a kutatás keretében semmilyen, a válaszadók kilétének azonosítására alkalmas információt nem tárolunk és nem hozunk nyilvánosságra.


A kérdőív kitöltésének időtartama kb. 10 perc. Nincsenek "helyes" vagy "helytelen" válaszok, a kérdőívben az Ön saját véleményére vagyunk kíváncsiak.

Kérjük, válaszait 2017. december 15-ig küldje el számunkra!

Köszönjük segítő közreműködését!

Kutatásunk, valamint a Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztése és tartalmakhoz való hozzáférés bővítése az EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban c. projekt támogatásával valósul meg.

A felmérés lebonyolítója az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya (felsooktatas.elemzes@oh.gov.hu).

2Digitális Tankönyvtárral kapcsolatos tapasztalatok

2.1Hallott-e már a Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tartalomszolgáltató portálról?

2.2Használta-e már a Digitális Tankönyvtárat?

2.3Az elmúlt fél évben hányszor használta a Digitális Tankönyvtárat?

2.4Használta-e már az Arcanum- vagy az Elsevier-gyűjteményt?

2.5A Digitális Tankönyvtáron keresztül érte el az Arcanum- vagy az Elsevier-gyűjteményt?

2.6Általában mennyire sikeresen talál meg tudományos, szakmai anyagokat a Digitális Tankönyvtárban?

3Keresési módok

 

Milyen gyakran keres a Digitális Tankönyvtárban a tananyagot az alábbi módokon? 

3.1Internetes keresőprogram vagy más oldalak átirányításával

3.2Kollegától kapott linkkel

3.3Digitális Tankönyvtár saját keresőjével

3.4Digitális Tankönyvtár hírfolyamában, könyvajánlóiban

3.5Részletes kereséssel (szerző, cím stb.)

3.6Részletes kereséssel egyéb módon

3.7Tematikus kereséssel (böngészőfa)

4Internetes forrásból származó tananyag

 

Az interneten vagy a Digitális Tankönyvtárban megtalált tananyagot hogyan használja legszívesebben? 

4.1

Online elolvasom

Legszívesebben

Legkevésbé szívesen


 

4.2

Letöltöm és saját eszközömön olvasom

Legszívesebben

Legkevésbé szívesen


 

4.3

Kinyomtatom

Legszívesebben

Legkevésbé szívesen


 

4.4

Beleolvasás után (ha hasznosnak találom) beszerzem nyomtatott formában 

Legszívesebben

Legkevésbé szívesen


 

5Saját anyagok a Digitális Tankönyvtárban

5.1Van a Digitális Tankönyvtárban olyan tananyag, amelynek létrehozásában, fejlesztésében részt vett, esetleg Ön készítette?

5.2Használja a Digitális Tankönyvtárban fellelhető, részben vagy teljesen saját készítésű tananyagot munkája során?

5.3Átdolgozta-e, vagy tervezi-e átdolgozni a Digitális Tankönyvtárban megtalálható, részben vagy egészében saját készítésű tananyagát?

5.4


6Milyen gyakran használja a Digitális Tankönyvtárat az alábbi célokra?

6.1Általános használatra

6.2Kurzustervezéséhez

6.3Előadás, szeminárium anyagának összegyűjtéséhez

6.4Kötelező szakirodalom összeállításához

6.5Ajánlott szakirodalom összeállításához

6.6Szemináriumi dolgozathoz (kurzusvezetőként)

6.7Kutatási feladathoz (kurzusvezetőként)

6.8Szakdolgozathoz (témavezetőként)

6.9TDK dolgozathoz (témavezetőként)

6.10Saját kutatásaim során használom

6.11Saját szakterületemen, általános tájékozódásra használom

6.12Egyéb érdeklődési körben való tájékozódáshoz használom

7Mennyire elégedett a Digitális Tankönyvtár alábbi jellemzőivel?

7.1

A fellelhető tananyagok frissessége, korszerűsége

Nagyon elégedett

Egyáltalán nem elégedett


 

7.2

Tananyagok szerteágazósága

Nagyon elégedett

Egyáltalán nem elégedett


 

7.3

Keresés egyszerűsége

Nagyon elégedett

Egyáltalán nem elégedett


 

7.4

Megjelenés, felület

Nagyon elégedett

Egyáltalán nem elégedett


 

7.5

Szolgáltatások összessége

Nagyon elégedett

Egyáltalán nem elégedett


 

8Mennyira tartja fontosnak az alábbiakat a Digitális Tankönyvtár tananyagait illetően?

8.1

Magyar nyelvű szakirodalom elérhetősége hallgatók számára

Nagyon fontos

Egyáltalán nem fontos


 

8.2

A legfrissebb szakirodalom elérhetősége a hallgatók számára

Nagyon fontos

Egyáltalán nem fontos


 

8.3

A legfrissebb szakirodalom elérhetősége az oktatók, kutatók számára

Nagyon fontos

Egyáltalán nem fontos


 

9Javasoljon nekünk további irodalmakat, amennyiben azok tudomása szerint NEM találhatóak meg a Digitális Tankönyvtárban!

9.1


9.2


10Más magyar felsőoktatási intézményekből származó szakirodalmakat milyen gyakran használ fel....

10.1kötelező vagy ajánlott irodalomként a saját kurzusain?

10.2kurzustervezéshez, tananyag készítéséhez?

10.3tudományos, kutatási tevékenységéhez?

11Fájlformátumok

11.1 Milyen fájlformátumo(ka)t részesít előnyben, amikor hallgatóival elektronikus tananyagokat oszt meg? (Több választ is megjelölhet. Ha nem szokott elektronikus tananyagokat adni hallgatóinak, lépjen a következő kérdésre!)


11.2Milyen gyakran használ multimédiás tartalmakat az oktatásban?

11.3

Mennyire tartja ezeket hatékony oktatási eszközöknek?

Nagyon hatékony

Egyáltalán nem hatékony


 

12Milyen gyakran osztja meg az elektronikus tananyagokat hallgatóival az alábbi módokon?

 

(Ha nem szokott elektronikus tananyagokat adni hallgatóinak, lépjen a következő kérdésre!) 

12.1Pendrive vagy más adathordozó

12.2E-mail

12.3Saját honlapon

12.4Fájlküldő szolgáltatás

12.5Felhő szolgáltatás (Dropbox, Google Drive stb.)

12.6Egyetemi honlap

12.7Egyetem belső hálózata

12.8Kurzusmenedzsment, e-learning keretrendszer (Moodle, ProBono, ILIAS stb.)

12.9Publikus link 

13Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat?

13.1

Minőségi magyar nyelvű, tudományos színvonalat képviselő tartalmak ingyenesen elérhetőek legyenek.

Nagyon fontos

Egyáltalán nem fontos


 

13.2

A magyar felsőoktatásban keletkezett szerzői művek, oktatók által elkészített tananyagok, jegyzetek országos, szabad elérésűek legyenek.

Nagyon fontos

Egyáltalán nem fontos


 

14Részben vagy egészében saját készítésű irodalmak

14.1Hozzájárulna-e a részben vagy egészében Ön által készített tananyag, publikáció országos, szabad, ingyenes internetes hozzáférhetőségéhez?
(Akár jogdíj vagy szerzői jogdíj fejében, akár ingyenesen átadva.)

14.2A részben vagy egészében Ön által elkészített publikációk, tananyagok elérhetők a saját intézménye belső hálózatán, vagy repozitóriumából?

15A Digitális Tankönyvtár finanszírozása eddig európai uniós forrásból valósult meg. Ha a későbbiekben ez nem lesz elérhető, milyen finanszírozási konstrukciót támogatna?

15.1Központi költségvetés finanszírozza, az intézményeknek és a hallgatóknak legyen ingyenes.

15.2Az intézmények fizessenek önrészt az EISZ-hez hasonlóan.

15.3Váljon elektronikus jegyzetbolttá, ahol a hallgatók megvásárolhatják az adott szakanyagokat, a szerző pedig jogdíjhoz jut

15.4Váljon open access portállá, ahol a kutatók vagy intézmények fizetnek a megjelenésért, anyagaik ingyenesen elérhetővé tételéért

16Foglalkozási és demográfiai adatok

 

A kérdőív végén a válaszai statisztikai kiértékeléséhez néhány demográfiai és foglalkozással kapcsolatos adatot kérünk. Ezek nem teszik lehetővé a válaszadók kilétének azonosítását, a válaszok feldolgozása kizárólag névtelen és összesített formában történik majd. 

16.1Mi az ön egyetemi beosztása?

16.2Van más munkahelye az egyetemen/főiskolán kívül?

16.3A nem egyetemi munkahelyemen első sorban...

16.4Más munkahelyi tevékenységeim közül első sorban...

16.5Az intézmény kezdőbetűje, ahol a legmagasabb óraszámban tanít?

16.6

16.7

16.8 Milyen képzési szinte(ke)n oktat jelenleg? (Több választ is megjelölhet!)


16.9 Milyen képzési terület(ek)en oktat? (Több választ is megjelölhet!)


16.10Az Ön fő kutatási területe mely tudományterülethez tartozik?

16.11Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.12Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.13Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.14Az Ön fő tevékenysége mely művészeti ágba tartozik?

16.15Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.16Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.17Az Ön fő kutatási területe mely tudományágba tartozik?

16.18 Milyen munkarendű hallgatókat tanít? (Több választ is megjelölhet!)


17Demográfiai adatok

17.1Mi az Ön neme?

17.2 Melyik évben született?

17.3Mi a legmagasabb iskolai végzettsége, tudományos fokozata, tagsága?

17.4 Melyik évben szerezte legmagasabb iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, tagságát?

18Egyéb

18.1